chambrel سریال لوکیشن مجموعه همکاری نویسنده

chambrel: سریال لوکیشن مجموعه همکاری نویسنده هشت و نیم دقیقه سریال تلویزیونی بابک کایدان

نشستن طولانی مدت ریسک زوال عقل را زیاد کردن می دهد

محققان هشدار می دهند نشستن طولانی مدت ریسک دمانس یا زوال عقل را در افراد میانسال زیاد کردن می دهد. نشستن طولانی مدت ریسک زوال عقل را زیاد کردن ..

ادامه مطلب

قندخون اوج منجر به زوال شناختی می شود

افراد مبتلا به قندخون اوج ممکن است بیش از همسن و سال های سالم خود مبتلا به زوال شناختی بلندمدت شوند.  قندخون اوج منجر به زوال شناختی می شو..

ادامه مطلب

ارتباط کم خوابی با دیابت بارداری

طبق نتیجه های مطالعه جدید، کمبود خواب با دیابت بارداری و قندخون اوج در زنان باردار مرتبط است.  ارتباط کم خوابی با دیابت بارداری ع..

ادامه مطلب